Pritožbe - Multi-Mam SI

Dobrodošli na tej spletni starni, ki je last in jo upravlja BioClin in/ali BioClin- u podrejena, priključena in z njim povezana podjetja pod temi pogoji uporabe se ‘BioClin’ nanaša kolektivno na BioClin, Inc.ter podrejena, priključena in z njim povezana podjetja) (spletna stran). BioClin upravlja stran kot uslugo za svoje obiskovalce, ki so predmet sledečih pogojev, ki zadevajo uporabo te spletne strani (‘Pogoji uporabe’). Ko uporabljate spletno stran, sprejmete pogoje uporabe; v primeru, da se s pogoji uporabe ne strinjate, ne smete uporabljati spletne strani. BioClin si pridržuje pravico, da spremeni vsebine na spletni strani ter pogoje uporabe brez predhodnega obvestila.
Uporaba vsebin na spletni strani
Lahko imate vpogled, prenašate in natisnete vsebine, ki so predmet te spletne strani pod sledečimi pogoji (a) vsebine se lahko uporabijo za izključno informativne namene; in (b) vsebine ne smete spreminjati ali  preurediti na noben način. Ne smete ponovno objaviti, distributirati, pripravljati del, ki izvirajo iz teh vsebin ali kakor koli drugače uporabiti vsebine kot je to tukaj izrecno dovoljeno.

Ne smete uporabljati uokvirjenih tehnik kot prilogo k kakršni koli blagovni znamki, logotipu, ali drugim lastniškim informacijam (vključno s slikami, besedili, postavitvijo strani ali obliko)  BioClin-a brez izrecnega pisnega soglasja s strani podjetja BioClin. Ne smete uporabiti kakršnih koli meta etiket na nobenem drugem ‘skritem besedilu’ z uporabo BioClin- imena ali blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja s strani podjetja BioClin. Ne smete uporabiti BioClin logtipa ali drugih lastniških grafik ali blagovne znamke kot del link- a brez izrecnega pisnega dovoljenja.

Ne smete si lastiti nobenih lastniških pravic glede vsebin iz te spletne strani. Vsaka neavtorizirana uporaba ima za posledico sodne postopke s strani podjetja BioClin.

Vsaka izjava, ki vsebuje vsebine vezane na bodoča pričakovanja podjetja BioClin so ‘izjave prihodnjih pričakovanj’ ki podlegajo zveznemu varnostnemu pravu. Ne moremo zagotoviti, da bodo bodoči rezultati doseženi ter, da se dosedanji rezultati lahko materialno razlikujejo od napovedi, predvidevanj ter od izračunanih informacij, ki  jih vsebuje ta spletna stran. Pomembni faktorji, ki bi lahko povzročili dejanske reuzultate in bi se ti materialno razlikovali vključijejo faktorje, ki so jih preučili v BioClin’s SEC z dopolnitvami, vendar niso z njimi omejeni.
Pregledi, komentarji, komunikacija ter druge vsebine
Lahko dodajate komentarje ter priskrbite druge vsebine samo v primeru, da vsebine niso obscene, ilegalne, grozilne, ali klevetave, v primeru, da vsebina ne vdira v zasebnost ali pa krši intelektualne lastnine tretje stranke. Nadalje, takšne vsebine ne smejo vsebovati nikakršnih software virusov, masovnih poštnih sporočil, verižnih pisem ali kakršne koli oblike ‘spam’ pošte. Ne smete uporabiti napačnega poštnega naslova, poosebljati osebe ali entitete ali drugače zavajati vir informacij.

Z posredovanjem informacij, jamčite podjetju BioClin  ne ekskluzivno, izključno prosto, stalno, nepreklicno ter popolnoma pod- licenčno pravico do reprodukcije, uporabe, spremembe, objave, prilagoditve, prevoda, kreiranja izpeljanih del iz distribucije ali objave takšne vsebine po svetu v kakršnih koli medijih. Z objavo informacij tudi reprezentirate in jamčite, da je vsebina  točna; da imate dovoljenje uporabe vsebin, ki jih objavljate; ter da uporaba vsebin ne bo povzročila škode nobeni osebi ali entiteti.
Proizvodi in usluge, ki jih nudi podjetje BioClin na spletni strani
BioClin nudi proizvode in usluge na spletni strani. V primeru, da se vpišete, da bi pridobili proizvod ali uslugo od podjetja BioClin na spletni strani, sprejemate poseben dogovor, ki se navezuje na ta proizvod ali uslugo. Vaša uporaba takšnega proizvoda ali usluge, ki je ponujena na spletni strani, je vodena pod pogoji dogovora o tem proizvodu ali uslugi. Sprejmite dejstvo, kot dogovorjeno v tem dogovoru. BioClin ne jamči, da je kakršni koli opis proizvoda ali vsebine na tej spletni točen, veljaven, zanesljiv, popoln ali brez napak.

BioClin si prizadeva sodelovati s partnerji in strankami na pošten in prijazen način. V primeru pritožb si BioClin prizadeva rešiti zadeve na najbolj vljuden in prijazen način. V redkih primerih, ko je potrebna intervencija tretje stranke, prosimo , da se obrnite na  ODR (Online Dispute Resolution Platform/ Spletno platformo za reševanje reklamacij).